CLOSE
At a glance
Investors
Mission & values
Press & Media
Business model
Careers
Ukrsotsbank Worldwide
Ukrsotsbank Factsheet
Підтримка Друкувати Додати до улюбленного

Основні результати діяльності UNICREDIT в 2011р. виявилися стійкішими в умовах дуже складної економічної та глобальної обстановки

04.04.2012
 • Загальний результат діяльності демонструє найсильніші сторони Групи і доречність її диверсифікованої стратегії.
 • Вихід на прибуткову діяльність у 4 кварталі спирався на стабільний прибуток від профільної діяльності, зниження витрат і зменшення резервів.
 • Успішне проведення емісії повністю підписаних акцій (на 7,5 мільярдів євро) призвело до прогнозованого на кінець 2011 р. коефіцієнту достатності капіталу першого рівня в розмірі 9,97 відсотків (при заявлених 8,40 відсотках) з додатковими 10 б.п., отриманими від завершення викупу власних акцій за капіталом першого і другого рівнів. Поточний коефіцієнт по Базелю становить 2,5, що узгоджується з цільовим показником СЕТ1 на 2012 р. по Базелю 3.
 • Основний капітал першого рівня набагато перевищує вимоги в 9 відсотків по стандартам
 • Європейської банківської організації (ЕВА).
 • Заходи і цілі в рамках Стратегічного плану реалізуються відповідно до графіка.
 • Фінансове одужання діяльності в Італії проходить задовільно.
 • Стабільний бухгалтерський баланс і стійкий стан ліквідності; План фінансування на 2012 р. виконаний більш ніж на 30 відсотків.

Ключові показники 4 кварталу 2011 р.

 • Виручка: 6,1 мільярдів євро (+6.4% по відношенню до минулого кварталу, -5.9% по відношенню до минулого року).
 • Операційні витрати: 3,8 мільярдів євро (-2.1% по відношенню до минулого кварталу, +2.1% по відношенню до минулого року).
 • Валовий операційний прибуток: 2,3 мільярдів євро (+24.2% по відношенню до минулого кварталу, -16.7% по відношенню до минулого року).
 • Чисті збитки за неповернення кредитів: 1,5 мільярдів євро (-19,3% по відношенню до минулого кварталу, -14,8% по відношенню до минулого року).
 • Чистий операційний дохід: 801 мільйонів євро (не обчислюється по відношенню до минулого кварталу, -20.1% по відношенню до минулого року).
 • Чистий прибуток Групи: 114000000 євро (не обчислюється по відношенню до минулого кварталу, -64.5% по відношенню до минулого року).
 • Скоригований чистий прибуток групи (без урахування разових статей): 247 000 000 євро (не обчислюється по відношенню до минулого кварталу, -32.1% по відношенню до минулого року).
 • Знецінення грецьких державних облігацій: 70 мільйонів євро після утримання податків.

Ключові показники 2011 фінансового року.

 • Виручка: 25200000000 євро (-3.4% проти 2010 р.).
 • Операційні витрати: 15,5 мільярдів євро (+0.9%).
 • Валовий операційний прибуток: 9,7 мільярдів євро (-9,4%).
 • Чисті збитки за неповернення кредитів: 6,0 мільярдів євро (-12,6%).
 • Чистий операційний дохід: 3700000000 євро (-3,7%).
 • Чистий збиток Групи: 9,2 мільярдів євро.
 • Скоригований чистий прибуток групи (без урахування разових статей): 1,1 мільярда євро (-27,3%).
 • Знецінення і разові статті: -10300000000 євро.
 • Знецінення грецьких державних облігацій: 310 000 000 євро після утримання податків.
 • Коефіцієнт достатності капіталу першого рівня: 8,40% по Базелю 2.5-після випуску додаткових акцій: 9,97%.
 • Дивіденди за 2011 фінансовий рік не заявлені.

27 березня Рада Директорів UniCredit схвалила результати діяльності за 2011 р. зі збитком по Групі у розмірі 9206000000 євро. На рентабельність 2011 року вплинули кілька неопераційних і одна разова статті балансу, що склали в загальній сумі -10317000000 євро (з яких -133 мільйонів - в 4 кварталі 2011 р.), в основному відносяться до знецінення гудвілу і торгового знака, збитків від інвестицій та інтеграційних витрат (1).

На річних зборах акціонерів Рада запропонує за 2011 р. нульові дивіденди як по звичайних, так і за ощадними акціях.

Федеріко Гіццоні, голова правління UniCredit: «У 2011 р. була продемонстрована стійкість Групи підчас вкрай складних обставин; цей факт і значне поліпшення результатів нашої діяльності в Італії доводять доречність наших дій і нашого цільового стратегічного підходу. Після вкрай успішного збільшення капіталу бездоганне виконання Стратегічного Плану з упором на розширення клієнтського бізнесу і перехресні продажі за нашою клієнтською базою, а також більш жорстке управління ресурсами і ризиками дозволять нам досягти більшої прибутковості для наших акціонерів».

У 4 кварталі 2011 р. чистий прибуток склав 114 000 000 євро після вирахування податків, при цьому скоригована сума чистого прибутку склала 247 000 000 євро, розрахованих за вирахуванням разових статей у зв'язку з знеціненням грецьких облігацій (70000000 євро після вирахування податків) і витрат, пов'язаних з виплатою вихідної допомоги (63000000 євро після вирахування податків). Хоча нестабільність фінансового ринку, пов'язана з кризою державного боргу і негативної макроекономічної обстановкою, і вплинула на результати за квартал, все ж основні напрями мають ознаки поліпшення.

Виручка в 2011 р. досягає 25 200 млн євро (-3.4% по відношенню до минулого року) і 6 092 млн у 4 кварталі 2011 р. (+6.4% по відношенню до минулого кварталу), при цьому значний внесок йде від профільної виручки: чистий процентний дохід залишався стабільним і знижувався всього на 0,4% по відношенню до минулого кварталу; незважаючи на кризу державного боргу; чистий комісійний дохід збільшився на 1,8% по відношенню до минулого кварталу, а чистий дохід від торгових операцій підвищився до +204 млн євро в порівнянні з -285 млн євро у 3 кварталі 2011 р.

Чистий процентний дохід становить у 2011р. 15433 млн євро -1,8% по відношенню до минулого року. 4 квартал 2011 р. демонструє стійкість, стабільну по відношенню до минулого кварталу на рівні -0,4%, у розмірі 3 816 млн євро. Зокрема, у ЦСЄ та Польщі на чистий процентний дохід негативно вплинув фактор обмінного курсу іноземних валют, знизивши його на 0,8% по відношенню до минулого кварталу, але при цьому він виріс на +1,8% по відношенню до минулого кварталу при незмінних курсах валют, при цьому цей показник практично не змінився в Західній Європі, знизившись на 0,2% по відношенню до минулого кварталу, тому що Італія «компенсувала» Німеччину та Австрію: в Італії у 4 кварталі 2011 р. відбулося поліпшення спреду між активами і пасивами. Тривалі дії з перегляду цін допомогли взаємозаліку більш високих витрат на фінансування, чому сприяв доступ до більш дешевого і менш нестабільного фінансування, залученого від клієнтів.

Чистий комісійний дохід становить у 2011 р. 8 307 млн євро, -1,8% на річній основі, з упевненим відновленням фінансових послуг (+10,0% по відношенню до минулого року), що компенсувало зниження з інвестиційних послуг через більш низьких разових комісійних зборів із інвестиційних продуктів. У 4 кварталі 2011 р. чистий комісійний дохід складає 2 040 млн євро, +1,8% по відношенню до минулого кварталу зі значним внеском із боку фінансових послуг (+16,5%), їх зростання відмічене, в основному, в Італії, і вони також з надлишком компенсували зниження в інвестиційні послуги, пов'язане з нестабільністю ринку. На 31 грудня 2011 р., обсяг активів, керованих дивізіоном Управління активами Групи, становить 162 100 000 000 євро, з квартальною тенденцією зниження (-1,7%) у вкрай несприятливих ринкових умовах, незважаючи на позитивні результати діяльності та сприятливу тенденцію обмінних курсів валют.

Чистий дохід від торгових операцій, хеджування та справедливої вартості склав загалом 909 млн євро в 2011 р., знизившись з 1 053 млн євро у порівнянні з 2010 р. На річні результати вплинула криза державного боргу, при цьому в 4 кварталі 2011 р. було отримано протилежний результат, коли чистий дохід від торгових операцій підвищився до +204 млн євро в порівнянні з -285 млн євро в 3 кварталі 2011 р.

Операційні витрати становлять у 2011 р. 15 460 млн євро, трохи підвищившись по відношенню до минулого року (+0.9%). За вирахуванням банківських зборів, результат по відношенню до минулого року не змінився. У 4 кварталі 2011 р. операційні витрати показали оптимістичне зниження на 2,1%, знизившись до 3799 млн євро, і продовжують знижуватися навіть при виключенні окремих позитивних одноразових статей у 4 кварталі 2011 р.

Витрати на персонал по відношенню до минулого року в 2011 р. не змінилися і складають 9 209 млн євро. У 4 кварталі 2011 р. було зареєстровано зниження по відношенню до минулого кварталу на 7,6% до 2 177 млн євро, чому посприяла тенденція опціонної компенсації і одноразові статті.

Інші адміністративні витрати в 2011 р. становлять 5 116 млн євро, підвищившись на 2,4% в порівнянні з 2010 р. У 4 кварталі 2011 р. ця стаття досягає 1 323 млн євро, +6.1% по відношенню до минулого кварталу, в основному, через чинники сезонності.

Витрати на амортизацію, знецінення та пошкодження матеріальних і нематеріальних активів складають в 2011 р. 1 136 млн євро, підвищившись на 1,0% по відношенню до минулого року. У 4 кварталі 2011 р. ця стаття становила 298 млн євро, підвищившись на 8,6% у порівнянні з попереднім кварталом, в основному через інвестиції в галузі ІТ.

У 2011 р. коефіцієнт відношення витрат до доходів дорівнює 61,4%, у той час як у 4 кварталі 2011 р. він становить 62,4%, знизившись з 67,8% у 3 кварталі 2011 р.

Валовий операційний дохід становить у 2011 р. 9 740 млн євро (-9,4% по відношенню до минулого року); 2294 млн євро в 4 кварталі 2011 р., що на 24,2% більше по відношенню до минулого кварталу.

Резерви на можливі ризики і збитки в 2011 р. становлять 718 млн євро (зниження на 6,2% по відношенню до минулого року); у 4 кварталі 2011 р. - 48 млн євро, що менше, ніж 266 млн євро в 3 кварталі.

Чисті списання за неповернення кредитів і резерви на витрати за гарантіями і зобов'язаннями (LLP) складають у 2011 р. 6 025 млн євро (-12,6% по відношенню до минулого року), що еквівалентно вартості ризику в розмірі 108 б.п., знизившись на 15 пунктів по відношенню до минулого року, багато в чому завдяки зниженню резервів в Німеччині, ЦСЄ та Польщі. У 4 кварталі 2011 р. LLP рівні 1492 млн євро, -19,3% в квартальному плані, в основному зниження відбувалося в Італії після виключно високого резервування в 3 кварталі 2011 р. і збільшення резервування в ЦСЄ, у зв'язку з розформуванням резервів в Росії в 3 кварталі 2011 р. Квартальна вартість ризику дорівнює 106 б.п., що на 25 б.п. нижче по відношенню до минулого кварталу, незважаючи на триваючу нестабільну та складну економічну ситуацію.

Обсяг проблемних кредитів на кінець грудня 2011 р. складає 72500000000 євро, +1,2% по відношенню до минулого кварталу, в основному за рахунок Італії і ЦСЄ, з протилежною тенденцією у Німеччині. Обсяг проблемних кредитів становить 42,2 млрд євро, що практично не змінюється від кварталу до кварталу (+0,4%), в той час як інші категорії знецінення підвищуються по відношенню до минулого кварталу на 2,4% до 30,3 млрд євро .

У грудні 2011 р. коефіцієнт покриття загального обсягу проблемних кредитів знизився до 44,6% (45,5% в 3 кварталі 2011 р.), в основному через списаних кредитів в Італії. Покриття складається з 57,1% на безнадійні кредити і з 27,1% на інші проблемні кредити.

Інтеграційні витрати, в основному пов'язані з вихідної допомоги, складають в 2011 р. 270 млн євро. Інтеграційні витрати на 2011 р. були враховані, в основному, в 3 кварталі 2011 р. (174 млн євро) і знизилися до 90 млн євро в 4 кварталі 2011 р. (63 млн євро за вирахуванням податків).

У 2011 р. чистий дохід від інвестицій дорівнює -666 млн євро; 4 квартал 2011 р. відображає збитки від інвестицій у розмірі 123 млн євро. Найбільш важливим компонентом цієї статті є грецькі облігації, із загальною сумою знецінення за 2011 р. в 399 млн євро (310 млн євро за вирахуванням податків), з яких 92 млн євро - за 4 квартал 2011 р. (70 млн євро за вирахуванням податків) .

У 2011 р. податок за період склав -1 416 млн євро. Податкова ставка підвищується до високого рівня 68,7% проти 21,4% в 2010 р. У 2011 р. найбільш істотний вплив зробив 3 квартал 2011 р. у зв'язку з невід’ємним знеціненням, списанням відкладених податкових активів у другій половині 2011 р. на фоні Стратегічного плану; 2010 охарактеризувався низькою процентною ставкою у 21,4%, цьому сприяли підвищення вартості в Німеччині і податкові пільги в Італіі2. У 4 кварталі 2011 р. податок становить -248 млн євро (+66,7% по відношенню до минулого кварталу), а податкова ставка дорівнює 45,9%.

Виплати міноритаріям у 2011 р. становлять -365 млн євро, у порівнянні з -321 млн євро в 2010 р. У 4 кварталі 2011 р. сума виплат міноритаріям склала -78 млн євро, що дещо краще, ніж -81 млн євро за попередній квартал .

Сума розподілу покупної ціни становить у 2011 р. -809 млн євро в порівнянні з -175 млн євро в 2010 р. У 4 кварталі 2011 р. ця стаття становила -92 млн євро (-687 млн євро в 3 кварталі 2011 р., з яких -662 млн ставилися до зниження вартості таких брендів як HVB, Bank Austria, Banco di Roma, Banco di Sicilia та Укрсоцбанк).

У 2011 р. амортизація гудвілу відображає незвичайний рівень у розмірі 8 677 млн євро; амортизація була врахована у 3 кварталі 2011 р.. UniCredit переглянула свої фінансові прогнози та стратегії, закладені у Стратегічному плані, що призвело до зниження вартості гудвілу, що відноситься до придбань, зроблених за останні роки. Незважаючи на високий рівень цифр, дана стаття не справила ніякого впливу ні на грошові кошти, ні на коефіцієнти регулятивного капіталу.

У 2011 р. чисті збитки становлять 9 206 млн євро. За вирахуванням одноразових статей, чистий прибуток за 2011 р. склав 1 110 млн євро проти 1 528 млн євро в 2010 р. Чистий прибуток за 4 квартал 2011 р. демонструє значне поліпшення ситуації до 247 млн євро, без урахування разових статей (оголошених на 114 млн євро), у порівнянні з -474 млн євро без урахування разових статей у 3 кварталі 2011р.

На грудень 2011р. кредити клієнтам найбільш стабільні, 559 600 000 000 євро (562 400 000 000 євро у вересні 2011 р.). Зокрема, ЦСЄ і Польща демонструють підвищення на 4,3% за квартал, у той час як Західна Європа фіксує зниження на 1,4%.

Депозити клієнтів на грудень 2011р. складають 398 400 000 000 євро, збільшившись на 1,5% по відношенню до вересня 2011 р.. У ЦСЄ та Польщі збільшення йде швидше, на 2,6% по відношенню до минулого кварталу, у той час як зростання у Східній Європі становить 1,2% по відношенню до минулого кварталу.

Емісія цінних паперів складає 163 млрд євро на грудень 2011р. (-3,7 Млрд євро в порівнянні з вереснем 2011 р.). Чистий позиція за міжбанківськими розрахунками враховує негативний баланс у розмірі 75400000000 євро на грудень 2011 р. (67,0 млрд євро у вересні 2011 р.) у зв'язку з квартальним підвищенням фінансування ЄЦБ, яке на 31 грудня (в 4 кварталі 2011 г.) склало близько 30 млрд євро (стабільно з початку року).

Співвідношення кредитів до депозитів покращилося на 3 відсотки, знизившись з 143% у 3 кварталі 2011 р. до 140% у 4 кварталі 2011 р.

На сьогоднішній день UniCredit вже реалізувала понад 30% свого Плану фінансування Групи на загальну суму 9,4 млрд євро, і 36% Італійського Плану фінансування. Ефективно використовуючи різні джерела фінансування (за місцем розташування і типом) і спираючись на сильне фінансування від клієнтів, UniCredit продовжила рефінансування з більш довгим терміном погашення, замінивши нестабільне оптове фондування. UniCredit готова взяти участь у ринковому фінансуванні, де і коли з'явиться така можливість, як це було продемонстровано нещодавнім успішним випуском на 1,5 млрд євро п'ятирічних італійських облігацій з переважним правом вимоги.

Торгові активи складають на грудень 2011 131,0 млрд євро, що нижче вересневої величини в 140,0 млрд євро.

Загальні активи складають на грудень 2011 926 800 000 000 євро, знизившись на квартальній основі на 2,5% (в основному, через зниження торговельних активів і зобов'язань). Коефіцієнт фінансової залежності (3) Групи дорівнює 19,8 x станом на грудень 2011 р. (прогноз з випуску акцій завершено в 1 кварталі 2012 р.), знизившись з 23,4 x в попередньому кварталі.

Коефіцієнт достатності капіталу першого рівня станом на грудень 2011 р. дорівнює 8,40% (4); включаючи випуск акцій (+157 б.п.), коефіцієнт становить 9,97%. На додаток до цього на початку 2012 р. UniCredit провела викуп власних акцій (цінних паперів) за капіталом першого і другого рівнів, що додасть ще 10 б.п. коефіцієнту достатності капіталу 1 рівня, що на 10% перевищить прогнозну цифру. На грудень 2011 р. капітал 1 рівня складає 9,32%, а загальний норматив достатності капіталу дорівнює 12,37%. Капітал першого рівня повністю відповідає правилам Європейської банківської організації (EBA) і набагато перевищує встановлену межу величини в розмірі 9%. Базовий капітал першого рівня (СЕТ 1) відповідно до нових правил Базеля 3 розвивається за планом і в 2012 р. досягне цільового показника, який перевищує 9%, як це закладено в Стратегічному плані.

Сума зважених за ризиком активів (RWA) на грудень 2011 р. підвищилася до 460 400 000 000 євро (+2,3% порівняно з вереснем 2011р.). Правило 2.5 Банку міжнародних розрахунків (BIS) вплинуло на квартальну тенденцію ринкових ризиків по RWA на суму майже в +20 млрд євро. У дивізіоні корпоративного та інвестиційного банківського обслуговування (CIB) безперервне і випереджаюче управління бухгалтерським балансом привело до зниження RWA в 2011 р. на суму близько 19 млрд євро по відношенню до минулого року (без урахування BIS 2.5), з якої близько 4 млрд євро відносяться до скорочення портфелю, що підкреслено в Стратегічному Плані.

У кінці грудня 2011 р. чисельність співробітників (5) Групи становила 160 360 чоловік, що менше на 1 649 порівняно з груднем 2010 р., і на 192 - у порівнянні з вереснем 2011 р.

Мережа Групи на кінець грудня 2011 налічує 9 496 відділень (9 508 на вересень 2011 року та 9 518 на червень 2011 року).

До теперішнього прес-релізу додаються основні показники діяльності UniCredit, консолідований бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки, поквартальна зміна консолідованого звіту про прибутки і збитки та бухгалтерського балансу, порівняння консолідованого звіту про прибутки і збитки за четвертий квартал 2011/2010 рр.. та основні результати по підрозділах.

Заява ведучого менеджера, відповідального за складання звітності компанії

Підписалася, Марина Наталь, яка виступає в якості провідного менеджера, відповідального за складання звітності компанії UniCredit С.п.А.

ЗАЯВЛЯЄ

відповідно до статті 154 bis Єдиного Закону "Про фінансові послуги", що звітна інформація щодо консолідованого проміжного фінансового звіту на 31 грудня 2011 року, як повідомляється в цьому прес-релізі, відповідає вихідним документальним звітам, книгам бухгалтерського обліку та бухгалтерським записам.

II Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabill societari

Мілан, 27 березня 2012

Контакти для інвесторів:
Тел. +39-02-88628715; E-mail: investorrelations@unicredit.eu 

Контакти для ЗМІ:
Тел. +39-02-88628236; E-mail: mediarelations@unicredit.eu

(1) Разові статті за 4 квартал 2011 р. після вирахування податків: Чистий дохід від інвестицій (-70 млн євро на знецінення грецьких облігацій) та інтеграційних витрат (-63 млн євро); - Разові статті за 3 квартал 2011 р. після вирахування податків: Чистий дохід від інвестицій (-135 млн на знецінення грецьких облігацій, -480 млн євро на гудвіл, включений в стратегічне інвестування), знецінення гудвілу (-8669 млн євро), PPA (-662 мільйонів євро на знецінення торгового знака). Інтеграційні витрати (-121 мільйонів євро) і податки (-100 млн євро на списання відкладених податкових активів банку HVB-BA);
- Разові витрати за 2011 р. після вирахування податків: Чистий доход від інвестицій (-310000000 євро на знецінення грецьких облігацій, +88 млн євро від Московської Фондової біржі, -480000000 євро на гудвіл, включений в стратегічне інвестування), знецінення гудвілу ( -8669 млн євро), РРА (-662 млн євро на знецінення торгового знака), інтеграційні витрати (-184 млн євро) і податки (-100 млн євро на списання відкладених податкових активів банку HVB-BA);
- Разові статті за 2010 р. після вирахування податків: Чистий доход від інвестицій (-79 млн євро через зміни умов по фонду RE), знецінення гудвілу (-362 мільйонів євро на Казахстан), інтеграційні витрати (-183 млн євро), ризики і збитки (+81 млн євро від розморожування рахунку по фонду RE, -292000000 євро по одному андеррайтингу в Німеччині) і податки (+629 млн євро за One4C і HVB).
(2) Злиття основних італійських юридичних осіб Групи в материнську компанію (проект One4C) дозволило скористатися, в цілях місцевого податку в Італії, вигодами законодавства щодо застосування оподаткування гудвілу.
(3) Розраховується як коефіцієнт між Загальними активами за вирахуванням гудвілу та інших нематеріальних активів (чисельник) і капіталом (включаючи міноритаріїв) за вирахуванням гудвілу та інших нематеріальних активів (знаменник).
(4)Коефіцієнт повністю включає реструктуризацію запасів, проведену в кінці 2011 р., і тепер в капітал включена сума в розмірі € 2.4 млрд євро, а капітал повністю включений до розрахунку коефіцієнта достатності капіталу першого рівня.
(5) «Еквівалент повної зайнятості» (FTE). Еквіваленти повної зайнятості пропорційно консолідованих компаній, включаючи турецький KFS, включені на 100%, а не на пропорційній основі.

ДОВІДКА

Укрсоцбанк – український банк з 28-річною історією, що завжди був та залишається одним з лідерів ринку за обсягами активів, кредитних та депозитних портфелів, кількістю клієнтів, відділень та банкоматів.

Укрсоцбанк входить до приватної інвестиційної холдингової групи ABH Holdings S.A. (ABHH) зі штаб-квартирою у Люксембурзі. АВНН має інвестиції у фінансові установи в Україні, Білорусі, Російській Федерації, Казахстані та Нідерландах, а також представництва на Кіпрі та у Великобританії. До активів АВНН в Україні також входить АТ "Альфа-Банк" (Україна).

Наразі група ABH Holdings S.A. проводить консолідацію активів в Україні, що призведе до створення на базі АТ "Альфа-Банк" (Україна) найбільшого приватного банку в країні. Вдалий синтез та синергія двох фінустанов групи сприятиме підвищенню рівня технологій, якості сервісу для клієнтів, а також зниженню вартості та розширенню спектру послуг.


Соціальні мережі:

facebook.com


 

Прес-служба Укрсоцбанк

Телефон: 0 800 3000 90
Назад

Інтернет-банкінг
Фізичним особам
Юридичним особам
Відділення та банкомати
Контакти
0 800 3000 90 0 800 3000 90
0 800 3000 90 0 800 3000 90
Підтримка

Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

Номер для дзвінків з мобільного в межах України для абонентів Vodafone, Київстар та lifecell.

Тарифікація згідно з тарифним планом абонента.

Послуга Сallback для дзвінків з мобільного.

Дзвінки по Україні та з-за кордону за стандартними тарифами.

Курси застосовуються на дату фактичного списання коштів з рахунку та є наближеними до курсу банку при блокуванні необхідної суми на момент здійснення операції.
Спочатку вказана валюта карткового рахунку, далі - валюта розрахунку з платіжною системою.
Оцінка якості обслуговування

Зворотній зв'язок

Виникли запитання, пропозиції, зауваження?

Ми цінуємо співпрацю з Вами. Для того щоб поділитись своїми пропозиціями, зауваженнями, поставити запитання, будь ласка, заповніть форму зворотнього зв’язку, подану нижче або зателефонуйте до Контакт-центру АТ "Укрсоцбанк" за номером 0 800 5000 20 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні).

Я хочу отримувати інформацію про нові послуги Банку, акції та розіграші.

Поля є обов'язковими до заповнення