CLOSE
At a glance
Investors
Mission & values
Press & Media
Business model
Careers
Ukrsotsbank Worldwide
Ukrsotsbank Factsheet
Підтримка Друкувати Додати до улюбленного

ПРЕС-РЕЛІЗ: КОНСОЛІДОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ПЕРШУ ПОЛОВИНУ 2011 РОКУ

10.08.2011

КОНСОЛІДОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ПЕРШУ ПОЛОВИНУ 2011 РОКУ: ЧИСТИЙ ПРИБУТОК У РОЗМІРІ 1,321 МЛН. ЄВРО ЧИ 1,426 МЛН. ЄВРО, БЕЗ ВРАХУВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ ГРЕЦІЇ, ПОДВОЇВСЯ ПОРІВНЯНО З ПЕРШОЮ ПОЛОВИНОЮ 2010 РОКУ, ЗАВДЯКИ ГЕОГРАФІЧНІЙ ТА ДІЛОВІЙ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ГРУПИ.

ОПЕРАЦІЙНИЙ ДОХІД ТА ВИТРАТИ ПРАКТИЧНО НЕ ЗМІНИЛИСЯ ПОРІВНЯНО З ПОПЕРЕДНІМ РОКОМ (ЗМЕНШИЛИСЯ ЗА ВИРАХУВАННЯМ БАНКІВСЬКОГО ЗБОРУ); СИЛЬНИЙ СПАД У СПИСАННІ КРЕДИТІВ.

ТВЕРДА СТРУКТУРА БАЛАНСУ ТА РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ ПІДТВЕРДЖЕНА (ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ПЕРШОГО РІВНЯ СТАНОВИВ 9.12%).

ПЕРША ПОЛОВИНА 2011 РОКУ:

  • Частка Групи UniCredit в обсязі чистого прибутку становила 1,321 млн. євро (+97.5% порівняно з попереднім роком) чи 1,426 млн. євро без урахування втрат у розмірі 105 мільйонів євро від державних цінних паперів Греції
  • Операційний дохід становив 13,383 млн. євро, +1.6% порівняно з попереднім роком, чому сприяв винятковий внесок від прибутку від торгівлі та майже стійкого доходу від нетто-відсотків
  • Операційні витрати в основному залишилися незмінними (+0.5% порівняно з попереднім роком), що стосується витрат на заробітну плату (+0.5% порівняно з попереднім роком) та інших адміністративних витрат (+0.7% порівняно з попереднім роком)
  • Чисті списання кредитів значно зменшилися (-23.4% порівняно з попереднім роком). Якість активів поступово покращувалася в Німеччині та Австрії та стабілізувалася в Італії*.

ДРУГИЙ КВАРТАЛ 2011:

  • Частка чистого прибутку Групи становила 511 млн. євро, 616 млн. євро без урахування втрат у розмірі 105 млн. євро від державних облігацій Греції
  • Операційний дохід становив 6,455 млн. євро, що показало квартальне зменшення (-6.8% порівняно з попереднім кварталом) внаслідок винятково високого доходу від торгівлі у попередньому кварталі. Процентний дохід практично не змінився (+0.5 % порівняно з попереднім кварталом)
  • Операційні витрати в загальному обсязі 3,925 млн. євро, незначне збільшення порівняно з попереднім кварталом (+1.7 %), внаслідок звичайного впливу сезонності та інших адміністративних витрат
  • Резерв на покриття можливих втрат по кредитах у розмірі 1,181 млн. євро порівняно з попереднім кварталом, з вартістю ризику у 84 базисних пунктів (-24 базисних пункти порівняно з попереднім кварталом)

Правління UniCredit затвердило консолідовані результати за першу половину 2011 року, які показують, що частка чистого прибутку Групи становила 1,321 млн. євро, 511 млн. євро з яких у другому кварталі. На цю цифру негативно вплинули збитки у розмірі 105 млн. євро від державних облігацій Греції (вплив без урахування податків). За винятком цієї статті, чистий прибуток становив 1,426 млн. євро у першій половині та 616 млн. євро у другому кварталі.

Операційний дохід становив 13,383 млн. євро за перші шість місяців 2011 року, збільшення у розмірі 1.6 % порівняно з попереднім роком, та 6,455 млн. євро у другому кварталі 2011 р., -6.8 % порівняно з попереднім кварталом, перш за все внаслідок зменшення чистого доходу від торгівлі, хеджування та справедливої вартості, яка досягла винятково високих рівнів у першому кварталі 2011 році.

Чистий процент становив 7,787 млн. євро у першій половині (-0.7 % порівняно з попереднім роком), який все ще не відображав збільшення біржового курсу. Чистий процент досягнув 3,903 млн. євро у другому кварталі, збільшення у розмірі 0.5 % з позитивною тенденцією, що стосується обсягів (клієнтські кредити та депозити) та позитивного внеску від разових статей, що стосуються управління Corporate та Investment Banking Division.

Чисті комісії становили 4,264 млн. євро за перші шість місяців 2011 року, спад у розмірі 1.0 % стосовно першої половини 2010 року. Чисті комісії у другому кварталі 2011 року становили 2,096 млн. євро, -3.3 % порівняно з попереднім кварталом. Комісійні у регіоні ЦСЄ та Польщі мали твердий ріст у розмірі 4.6 % порівняно з попереднім кварталом (+5.4 % на основі грошових одиниць та периметру), у той час як інші географічні зони, якщо Група є активною, зазнали впливу нестійкості фінансових ринків, які мали негативний вплив на комісійні, що пов’язані з інвестиційною продукцією.

Комісійні від інвестиційних послуг, зокрема, знизилися на 4.7 %. 30 червня 2011 року, Активи, що управляються, якими управляло Asset Management Division Групи, становили 184.5 млрд. євро, -2.2 % порівняно з попереднім кварталом.

Чистий дохід від торговельної діяльності, хеджування та справедливої вартості становив 990 млн. євро у першій половині 2011 р., збільшення у розмірі 60.2 % стосовно того самого періоду у 2010 році. У другому кварталі ця цифра становила 290 млн. євро, значний спад (-58.9 % порівняно з попереднім кварталом) стосовно попереднього кварталу, який одержав вигоду від позитивних умов, які було важко повторити.

Інший чистий дохід за перші шість місяців 2011 року становив 99 млн. євро (39 млн. євро з яких у другому кварталі), зменшившись на 53.7 % стосовно того самого періоду 2010 року. Цифра за другий квартал охоплює збір у розмірі 28 млн. євро, що стосується Німеччини.

Операційні витрати становили 7,783 млн. євро у першій половині 2011 року, збільшення у розмірі 0.5 % порівняно з попереднім роком. За винятком банківських зборів у розмірі 77 млн. євро в Австрії та Угорщині, витрати упали на 0.5 % за той самий період. Стосовно квартальної тенденції, операційні витрати у другому кварталі 2011 року становили 3,925 млн. євро, збільшення стосовно 3,858 млн. євро, заявлених у попередньому кварталі, що перш за все пояснюється статтею «інші адміністративні витрати».

Витрати на заробітну плату збільшилися на 0.5 % порівняно з попереднім роком за перші шість місяців 2011 року до 4,675 млн. євро. У другому кварталі 2011 р. цифра становила 2,342 млн. євро, збільшення у розмірі 0.4 % порівняно з попереднім кварталом.

Інші адміністративні витрати, без відшкодування витрат, становили 2,545 млн. євро за перші шість місяців 2011 року, незначне збільшення стосовно 2,533 млн. євро за той самий період 2010 року. У другому кварталі 2011 року цифра досягнула 1,305 млн. євро, збільшення у розмірі 5.2 % стосовно попереднього кварталу, значно стосується звичайної сезонності цієї статті, перш за все пов’язано з ринковими витратами. Цифра охоплює банківські збори у розмірі 39 млн. євро, що пов’язані з Австрією та Угорщиною.

Амортизація, знецінення та збиток від зниження вартості на матеріальні та нематеріальні активи становили 563 млн. євро у першій половині 2011 року, порівняно з 559 млн. євро за той самий період 2010 року. У другому кварталі 2011 року цифра становила 279 млн. євро, знизилися порівняно з 284 млн. євро, заявленими у попередньому кварталі.

Коефіцієнт витрат/доходу становив 58.2 % за перші шість місяців 2011 року (60.8 % у другому кварталі), незначний спад стосовно першої половини 2010 року (58.8 %).

Операційний прибуток за перші шість місяців 2011 року становив 5,600 млн. євро, +3.1 % стосовно першої половини 2010 р. У другому кварталі операційний прибуток знизився на -17.6 % порівняно з попереднім кварталом до 2,530 млн. євро перш за все внаслідок зниження доходу від торгівлі.

Забезпечення по ризиках та витратах збільшилося порівняно з попереднім роком, досягнувши 405 млн. євро за перші шість місяців 2011 року, 244 млн. євро з яких у другому кварталі (збільшення від 161 млн. євро попереднього кварталу), пов’язані з судовими витратами.

Резерв на покриття можливих втрат по кредитах та забезпечення по кредитах та зобов’язаннях у першій половині 2011 р. становив 2,865 млн. євро (спад стосовно 3,507 млн. євро заявлених за той самий період 2010 р.), дорівнює ціні ризику у розмірі 96 базисних пункти в річному обчисленні. У другому кварталі 2011 року пункт знизився знову стосовно попереднього кварталу (від 1,504 млн. євро у першому кварталі 2011 року до 1,181 млн. євро).

Обсяг проблемних кредитів на кінець червня 2011 р. становив 69,908 млн. євро, незначне збільшення у розмірі 1.4 % порівняно з попереднім кварталом. Стосовно географічного розподілу існує спад у послаблених кредитах в Німеччині та Австрії та призупинення погіршення портфелю Італії. Валові обсяги збільшилися на 2.7 % порівняно з попереднім кварталом, у той час як інші категорії проблемних кредитів показали обнадійливий спад у розмірі 0.5 % порівняно з попереднім кварталом.

Коефіцієнт покриття загального обсягу проблемних кредитів у червні 2011 року становив 45.3 %, який складається з 58.6 % покриття обсягів та 27.2 % покриття інших проблемних кредитів. Загальне покриття проблемних кредитів збільшувалося другий квартал підряд.

Інтеграційні витрати становили 6 мільйонів за перші шість місяців 2011 року (3 млн. євро з яких у другому кварталі), зниження стосовно 11 млн. євро, заявлених у першій половині 2010 року.

Чистий дохід від інвестицій становив 69 млн. євро у першій половині 2011 року, знизився стосовно 115 млн. євро, заявлених за той самий період попереднього року. Чистий дохід від інвестицій у другому кварталі 2011 року становив мінус 15 млн. євро, порівняно з 84 млн. євро у першому кварталі 2011 року. Цифра зазнала негативного впливу від збитків у розмірі 135 млн. євро від державних цінних паперів Греції (105 млн. євро без урахування податків), вирахувані за іншими позитивними елементами, такими як переоцінка акціонерного інвестування на Московській біржі.

Податок на дохід за період становив 1,018 млн. євро за перші шість місяців 2011 року (274 млн. євро за той самий період попереднього року), з податковою ставкою у розмірі 36.9 %, знизився стосовно 40.9 %, заявлених у першій половині 2010 року. Податкова ставка у другому кварталі 2011 року була також відносно високою у розмірі 42.6 % внаслідок також збільшення IRAP (регіональний податок з підприємця) в Італії після нещодавніх податкових заходів уряду Італії.

Виплати міноритарним акціонерам у першій половині 2011 року становила 205 млн. євро, порівняно з 119 млн. євро за той самий період 2010 року. У другому кварталі 2011 року виплати міноритарним акціонерам становили 99 млн. євро (107 млн. євро за попередній квартал).

Вплив Розподілу купівельної ціни становив -29 млн. євро за перші шість місяців 2011 року, порівняно з -96 млн. євро за перші шість місяців 2010 року, та -14 млн. євро за другий квартал 2011 року, в основному залишилися незмінними стосовно попереднього кварталу.

Частка чистого прибутку Групи у першій половині 2011 року становила 1,321 млн. євро, порівняно з 699 млн. євро за той самий період попереднього року (+97.5 % порівняно з попереднім роком). За вирахуванням збитків у розмірі 105 млн. євро від державних цінних паперів Греції, перша половина чистого прибутку досягла б 1,426 млн. євро. Чистий прибуток у кварталі становив 511 млн. євро, спад у розмірі 37 % порівняно з попереднім кварталом, оскільки вплив меншого внеску доходу від торгівлі є більш вираженим.

У другому кварталі 2011 року споживчі кредити Групи становили 561.8 млрд. євро (558.8 млрд. євро у березні 2011 року). Найбільшим рушієм росту є Східна Європа (ЦСЄ та Польща), де чисті кредити збільшилися на 3.2 % порівняно з попереднім кварталом, у той час як показники Західної Європи залишилися без змін у той самий період.

Споживчі внески у червні 2011 року становили 406.7 млрд. євро (проти 401.9 млрд. євро у березні 2011 року). Ріст забезпечує Західна Європа (+1.5% порівняно з попереднім кварталом), у той час як показники регіону ЦСЄ та Польщі залишилися незмінними (+0.6% порівняно з попереднім кварталом за постійним валютним курсом). Ріст споживчих внесків є більшим ніж ростом споживчих кредитів.

Обсяг випущених цінних паперів незначно знизився від 180.4 млрд. євро, заявлених у березні 2011 року до 179.2 млрд. євро у червні 2011 року. Спад відбувся в основному у короткотермінових цінних паперах, термін дії яких завершується протягом року (разом з тенденцією сектору), яка тимчасово компенсується на міжбанківському ринку. Однак, чиста міжбанківська позиція знизилися за той самий період: чисте міжбанківське фінансування у червні 2011 року становило 44.1 млрд. євро (45.6 млрд. євро у березні 2011 року).

Коефіцієнт відношення кредиту до прямого фінансування у червні 2011 року становив 95.9%, відобразивши збалансовану структуру активів/пасивів.

29 липня 2011 року Група виконала 85% плану фінансування на фінансовий 2011 рік, при чому загалом цінних паперів було випущено на 27,2 млрд. євро. 37% плану фінансування було виконано у Німеччині та Австрії, та понад 90% плану фінансування Італії було виконано: географічна диверсифікація Групи дозволила знизити тиск для доступу на ринок з Італії. Оскільки план фінансування на весь рік майже повністю виконаний, у другій половині Група може скористатися можливістю випуску на ринок, не лише з метою росту фінансування, однак також з метою попереднього фінансування.

Торгові активи становили 107.2 млрд. євро у червні 2011 року, незначний ріст порівняно з попереднім кварталом у порівнянні з 106.4 млрд. євро, заявлених у березні 2011 року, однак відбувся сильний спад порівняно з попереднім роком (-29,5 %).

Загальні активи у червні 2011 року досягнули 918.8 млрд. євро, незначний ріст у розмірі +0.9 % стосовно березня 2011 року. Висока якість балансу підтримувалася навіть у складному середовищі фінансування.

Коефіцієнт капіталізації** у червні 2011 досягала 20.8 раз, збільшення проти 20.7 раз, заявлених у березні 2011 року, також внаслідок виплати дивідендів попереднього року (що відбулося у другому кварталі).

Коефіцієнт Основного капіталу першого рівня 1*** на кінець червня 2011 року становив 9.12 %, ріст порівняно з попереднім кварталом на 6 базисних пунктів, завдяки позитивному внеску прибутків, заявлених у період та дуже незначний ріст активів, зважених на ризики, які більш ніж відшкодовують нарахування на дивіденди. Активи, зважені на ризики, у червні 2011 року становили 445.2 млрд. євро, порівняно з 443.7 млрд. євро у березні 2011 року. Коефіцієнт першого рівня становив 9.92 % та Коефіцієнт основного капіталу становив 13.49 %.

На кінець червня 2011 року Група налічувала 160,562 еквіваленту повної зайнятості , спад на 1,295 порівняно з червнем 2010 року та 117 порівняно з березнем 2011 року. Спад у другому кварталі 2011 року становив 550 еквіваленту повної зайнятості, якщо обчислювати без урахування консолідації кількох сервісних компаній, які не були включені до центральних підрозділів Групи (Corporate Centre and GBS).

Мережа Групи на кінець червня 2011 року охоплювала 9,518 відділень (9,578 станом на червень 2010 року та 9,607 станом на березень 2011 року).

*У тому числі акції відповідно до узуфрукту з Mediobanca та що відображає основу CASHES.

**Обчислено як коефіцієнт загальних активів без врахування гудвілу та інших нематеріальних активів (чисельник) та чистий капітал (у тому числі міноритарні акціонери) без врахування гудвілу та інших нематеріальних активів (знаменник).

***У тому числі акції відповідно до узуфрукту Mediobanca та що відображає основу CASHES.

****«Еквівалент повної зайнятості». У заявлених цифрах компанії, що консолідовані пропорційно, у тому числі KFS Group , включені на 100 %.

Відділ відносин з інвесторами:
Тел.: +39-02-88628715;
Відділ зв’язків зі ЗМІ:
Тел.: +39-02-88628236;
e-mail: mediarelations@unicredit.eu

ДОВІДКА

Укрсоцбанк – український банк з 28-річною історією, що завжди був та залишається одним з лідерів ринку за обсягами активів, кредитних та депозитних портфелів, кількістю клієнтів, відділень та банкоматів.

Укрсоцбанк входить до приватної інвестиційної холдингової групи ABH Holdings S.A. (ABHH) зі штаб-квартирою у Люксембурзі. АВНН має інвестиції у фінансові установи в Україні, Білорусі, Російській Федерації, Казахстані та Нідерландах, а також представництва на Кіпрі та у Великобританії. До активів АВНН в Україні також входить АТ "Альфа-Банк" (Україна).

Наразі група ABH Holdings S.A. проводить консолідацію активів в Україні, що призведе до створення на базі АТ "Альфа-Банк" (Україна) найбільшого приватного банку в країні. Вдалий синтез та синергія двох фінустанов групи сприятиме підвищенню рівня технологій, якості сервісу для клієнтів, а також зниженню вартості та розширенню спектру послуг.


Соціальні мережі:

facebook.com


 

Прес-служба Укрсоцбанк

Телефон: 0 800 3000 90
Назад

Інтернет-банкінг
Фізичним особам
Юридичним особам
Відділення та банкомати
Контакти
0 800 3000 90 0 800 3000 90
0 800 3000 90 0 800 3000 90
Підтримка

Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

Номер для дзвінків з мобільного в межах України для абонентів Vodafone, Київстар та lifecell.

Тарифікація згідно з тарифним планом абонента.

Послуга Сallback для дзвінків з мобільного.

Дзвінки по Україні та з-за кордону за стандартними тарифами.

Курси застосовуються на дату фактичного списання коштів з рахунку та є наближеними до курсу банку при блокуванні необхідної суми на момент здійснення операції.
Спочатку вказана валюта карткового рахунку, далі - валюта розрахунку з платіжною системою.
Оцінка якості обслуговування

Зворотній зв'язок

Виникли запитання, пропозиції, зауваження?

Ми цінуємо співпрацю з Вами. Для того щоб поділитись своїми пропозиціями, зауваженнями, поставити запитання, будь ласка, заповніть форму зворотнього зв’язку, подану нижче або зателефонуйте до Контакт-центру АТ "Укрсоцбанк" за номером 0 800 5000 20 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні).

Я хочу отримувати інформацію про нові послуги Банку, акції та розіграші.

Поля є обов'язковими до заповнення