CLOSE
At a glance
Investors
Mission & values
Press & Media
Business model
Careers
Ukrsotsbank Worldwide
Ukrsotsbank Factsheet
Підтримка Друкувати Додати до улюбленного

UniCredit Group: затверджено консолідовану звітність за перше півріччя 2010 року: чистий прибуток, за винятком амортизації «непомітних активів», становив 831 млн. євро

05.08.2010

Консолідована звітність за перше півріччя 2010 року: чистий прибуток, за винятком амортизації «непомітних активів», становив 831 млн. євро, тобто трохи зменшився порівняно з аналогічним періодом у минулому році (-106 млн. євро), незважаючи на підвищену ставку оподаткування

Чистий відсотковий дохід стабілізувався, позитивна тенденція щодо чистого комісійного доходу і резервів на покриття можливих втрат із кредитів

Структура балансового звіту і регулятивний капітал (основний капітал першого рівня 8,41%) підтвердилися.

Проект ONE4C: злиття банків схвалено.

За перше півріччя 2010 року:

  • Частка чистого прибутку Групи становила 669 млн. євро, 831 млн. євро за вирахуванням 162 млн. євро амортизації «непомітних активів», тобто трохи зменшилася порівняно з аналогічним періодом у минулому році (-106 млн. євро), незважаючи на підвищену ставку оподаткування (+5,0 п п. до рівня 41,2% за виключенням амортизації «непомітних активів»
  • Операційний дохід становив 13 299 млн. євро, -9,0% порівняно з аналогічним періодом у минулому році на постійній основі валютного курсу і географії присутності, у той час як дохід від торговельних операцій знизився на 36,6%
  • Позитивна тенденція щодо операційних видатків (+0,7% порівняно з аналогічним періодом у минулому році на постійній основі валютного курсу і географії присутності) і резервів на покриття можливих втрат із кредитів (-14,4% порівняно з аналогічним періодом у минулому році на постійній основі валютного курсу і географії присутності)
  • Явне зміцнення структури балансового звіту і коефіцієнтів капіталу порівняно з червнем 2009 р.: коефіцієнт основного капіталу першого рівня становив 8,41%, капіталу першого рівня – 9,38%.

За другий квартал 2010 року:

  • Частка чистого прибутку Групи становила 148 млн. євро, 310 млн. євро за вирахуванням амортизації «непомітних активів»
  • Операційний дохід становив 6493 млн. євро, при цьому квартальна тенденція щодо чистого комісійного доходу і чистого відсоткового доходу покращилась; дохід від торговельних операцій значно знизився до рівня 58 млн. євро (-502 млн. євро порівняно з попереднім кварталом) через складні ринкові умови
  • Операційні видатки становили 3939 млн. євро, тобто трохи збільшилися порівняно з попереднім кварталом у результаті впливу коливань валютного курсу
  • Резерви на покриття можливих втрат із кредитів становили 1716 млн. євро, при цьому вартість ризику знизилась порівняно з попереднім кварталом до 122 б п., тобто -42 б п. порівняно з найвищим показником у 164 б п. у другому кварталі 2009 р.

Рада директорів Групи UniCredit затвердила консолідовану звітність Групи за перше півріччя 2010 р., відповідно до якої частка чистого прибутку Групи становила 669 млн. євро, з яких 148 млн. євро були отримані у другому кварталі. Цей показник відображає амортизацію «непомітних активів» у 162 млн. євро, яка стосується філії у Казахстані.

Крім того, Рада директорів, у рамках проекту ONE4C і слідуючи ухвалам на засіданні акціонерів зацікавлених компаній, ухвалила злиття UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia, UniCredit Corporate Banking, UniCredit Private Banking, UniCredit Family Financing Bank та UniCredit Bancassurance Management & Administration з UniCredit у відповідності з пунктом 2505 параграфу 2 Цивільного кодексу Італії. Рада директорів прийняла також рішення про злиття UniCredit Partecipazioni з UniCredit. Очікується, що обидва злиття банків наберуть чинності з 1 листопада 2010 р.

Серед квартальних результатів Групи варто відзначити стабільно високий рівень основних показників доходності (чисті відсоткові і комісійні доходи збільшилися, видатки контролюються, резерви на покриття можливих втрат із кредитів зменшилися). Тим не менше, позитивна тенденція щодо основних показників доходності урівноважується зменшенням доходу від чистих торговельних, хеджингових операцій і справедливої ринкової вартості(-502 млн. порівняно з попереднім кварталом), що можна пояснити явно менш сприятливими умовами на фінансових ринках, які вплинули на зміну чистого прибутку порівняно з попереднім кварталом).

Операційний дохід заперші шість місяців 2010 р. становив 13 299 млн. євро, тобто зменшився на 9,0% порівняно з аналогічним періодом у минулому році на постійній основі валютного курсу і географії присутності, та 6493 млн. євро у другому кварталі 2010 р., тобто -4,6% порівняно з попереднім кварталом. Така зміна порівняно з аналогічним періодом у минулому році і попереднім кварталом відображає тенденцію щодо доходу від чистих торговельних, хеджингових операцій і справедливої ринкової вартості, на який вплинула криза державного боргу, особливо у другому кварталі 2010 р.

Чистийвідсотковий дохід у першому півріччі 2010 р. становив7895 млн. євро (-16,5% порівняно з аналогічним періодом у минулому році на постійній основі валютного курсу і географії присутності, що відображає беззаперечно менш сприятливі умови для відсоткової ставки). За другий квартал чистийвідсотковий дохід становив 3977 млн. євро, тобто збільшився на 60 млн. євро порівняно з попереднім кварталом (+1,5%), з позитивною контрибуцією щодо обсягів (особливо в регіоні ЦСЄ і Підрозділі корпоративного та інвестиційного банкінгу в Німеччині) і додатковою датою зарахування коштів на банківський рахунок, що було частково відшкодовано незначним обмеженням комерційних операцій.

Чистий комісійний дохід за перші шість місяців 2010 р. становив 4379 млн. євро, тобто явно збільшився (+15,5% постійній основі валютного курсу і географії присутності) по відношенню до 3735 млн. євро за аналогічний період у минулому році, що підтверджує явне відновлення діяльності з управління активами, а також задовільний рівень інших комісійних показників. Чистий комісійний дохід за другий квартал 2010 р. становив 2209 млн. євро, тобто +1,9% порівняно з попереднім кварталом, незважаючи на менший комісійний дохід від операцій з цінними паперами, їх розміщення та інших послуг (-11,0% через спад у діяльності на ринку), які більш ніж компенсовані комісійним доходом від надання послуг з управління інвестиціями та іншими комісійними доходами (стабільним комісійним доходом від продажу валюти та іншими послугами), які збільшилися на 4,1%. Станом на 30 червня 2010 р. обсяг активів, керованих Центром управління активами Групи, становив 185,5 млрд. євро, тобто трохи збільшився порівняно з попереднім кварталом.

Дохід від чистих торговельних, хеджингових операцій і справедливої ринкової вартостіу першому півріччі 2010 р. становив 618 млн. євро, тобто зменшився у порівнянні з 936 млн. євро за аналогічний період у 2009 р. Такий показник у першу чергу пояснюється погіршенням ситуації на фінансових ринках після настання кризи державного боргу у другому кварталі 2010 р., в результаті чого дохід Групи від чистих торговельних, хеджингових операцій і справедливої ринкової вартості збільшився на 58 млн. євро (порівняно з 560 млн. євро за перший квартал 2010 р.).

Чистий дохід від інших операцій за перші шість місяців 2010 р. становив 213 млн. євро (з яких 114 млн. євро були отримані у другому кварталі), по відношенню до 209 млн. євро за перші шість місяців 2009 р.

Операційні видатки за перше півріччя 2010 р. становили 7817 млн. євро, тобто збільшилися на 0,7% порівняно з аналогічним періодом у минулому році на постійній основі валютного курсу і географії присутності, перш за все, через включення у першому півріччі 2009 р. рахунків на вивільнення резервів для змінних компенсаційних виплат у 119 млн. євро (уперше здійснено у 2008 р.). Операційні видатки за другий квартал 2010 р. становили 3939 млн. євро, тобто збільшилися порівняно з 3878 млн. євро у попередньому кварталі (+61 млн. євро порівняно з попереднім кварталом, у першу чергу, завдяки впливу коливань валютного курсу і циклічним елементам.

Видатки на заробітну плату за перші шість місяців 2010 р. зросли на 1,7% порівняно з аналогічним періодом у минулому році на аналогічній основі і становили 4653 млн. євро завдяки вищезгаданому вивільненню компенсаційних виплат (56 млн. євро у другому кварталі 2009 р.). Видатки на заробітну плату у другому кварталі 2010 р. зменшилися, на постійній основі валютного курсу і географії присутності, на 0,1% порівняно з попереднім кварталом завдяки скороченню штату співробітників і меншим резервам для змінних компенсаційних виплат.

Інші адміністративні видатки, за винятком відшкодування видатків, за перші шість місяців 2010 р. становила 2533 млн. євро, тобто трохи зменшилися порівняно з 2539 млн. євро за аналогічний період 2009 р. (скорочення, втім, становило 1,4% порівняно з аналогічним періодом у минулому році на постійній основі валютного курсу і географії присутності). У другому кварталі 2010 р. цей показник становив 1293 млн. євро, тобто зріс порівняно з 1240 млн. євро у попередньому кварталі, що значною мірою пояснюється впливом коливань валютного курсу і циклічними витратами (наприклад, на консультативну діяльність, маркетинг).

Видатки на амортизацію, знецінювання й ушкодження матеріальних і нематеріальних активів за перше півріччя 2010 р. становили 631 млн. євро, порівняно з 606 млн. євро за аналогічний період 2009 р. У другому кварталі 2010 р. цей показник становив 314 млн. євро, тобто знизився порівняно з 317 млн. у попередньому кварталі.

Коефіцієнт відношення видатків до доходів за перше півріччя 2010 р. становив 58,8% (60,7% у другому кварталі), тобто зріс порівняно з першим півріччям 2009 р. (53,4%).

Операційний прибуток за перші шість місяців 2010 становив 5482 млн. євро, з яких 2554 млн. євро були отримані у другому кварталі. Цей показник свідчить про зменшення на 502 млн. євро доходу від торговельних операцій порівняно з попереднім кварталом, спричинене різними ринковими умовами. За виключенням доходу від торговельних операцій, операційний прибуток за другий квартал 2010 р. зріс на 5,5% порівняно з попереднім кварталом.

Амортизація «непомітних активів» становила 162 млн. євро. Результати перевірки амортизації у червні підтвердили, що в цілому «непомітні активи» різних структурних одиниць були стабільними, окрім Казахстану, де постійна економічна криза і наступний перегляд бізнес-планів призвели до необхідності вищевказаного врегулювання вартості.

Резерви на можливі ризики й збитки збільшилися порівняно з аналогічним періодом у минулому році і становили 262 млн. євро, з яких 106 млн. євро були отримані у другому кварталі (зменшилися порівняно з 156 млн. євро за попередній квартал).

Резерви на покриття можливих втрат із кредитів і резерви на видатки по гарантіях і зобов’язаннях за перше півріччя 2010 р. становили 3,507 млн. євро (зменшення порівняно з більш ніж 4 млрд. євро за аналогічний період 2009 р.), що дорівнює 125 базисним пунктам вартості ризику у річному обчисленні. У другому кварталі резерви на покриття можливих втрат із кредитів зменшилися відносно четвертого наступного кварталу (1716 млн. євро порівняно з 1791 млн. євро у першому кварталі 2010 р.).

Обсяг проблемних кредитів на кінець червня 2010 р. становив 63,7 млрд. євро, тобто збільшився на 5,9%порівняно з попереднім кварталом (+5,4% порівняно з попереднім кварталом за умови постійних валютних курсів). Обсяг прострочених кредитів зріс на 8,1% порівняно з попереднім кварталом, у той час як зростання інших проблемних категорій кредитів уповільнилось і становило +3,1% порівняно з попереднім кварталом.

Рівень виплат за загальним обсягом проблемних кредитів станом на червень 2010 р. становив 45,2%, що свідчить про покриття на 59,8% прострочених кредитів і на 25,1% інших проблемних кредитів.

Інтеграційні видатки за перші шість місяців 2010 р. становили 11 млн. євро (з яких 6 млн. євро були отримані у другому кварталі), тобто зменшились порівняно з 309 млн. євро за перше півріччя 2009 р. (які включали видатки пов’язані зі скороченням штату співробітників).

Чистий інвестиційний дохід за перше півріччя 2010 р. загалом становив 107 млн. євро, тобто зріс порівняно з -166 млн. євро за аналогічний період у минулому році. Чистий інвестиційний дохід за другий квартал 2010 року становив 39 млн. євро порівняно з 68 млн. євро за перший квартал 2010 р.

Прибутковий податок за перші шість місяців 2010 р.становив 745 млн. євро (697 млн. євро за аналогічний період у минулому році), з податковою ставкою у 41,2% за виключенням амортизації «непомітних активів», тобто зріс на 5,0 процентних пунктів порівняно з попереднім кварталом. Податкова ставка у другому кварталі 2010 р. також була порівняно високою порівняно з попередньою (44,6% за виключенням амортизації «непомітних активів»), при цьому сума податку становила 342 млн. євро через стягнення місцевого податку на ведення підприємницької діяльності в Італії.

Виплати міноритарним акціонерам за перше півріччя 2010 р. загалом становили 119 млн. євро порівняно з 166 млн. євро за аналогічний період 2009 р. У другому кварталі 2010 р. загальні виплати міноритарним акціонерам становили 56 млн. євро (63 млн. євро у попередньому кварталі).

Впливрозподілу купівельної ціни за перші шість місяців 2010 р.зменшився порівняно з -129 млн. євро за перші шість місяців 2009 р. і становив -115 млн. євро, з яких -58 млн. євро у другому кварталі.

У першому півріччі 2010 р. частка чистого прибутку Групи становила 669 млн. євро порівняно з 937 млн. євро за аналогічний період у минулому році (-268 млн. євро порівняно з аналогічним періодом у минулому році), який став можливим завдяки більшій контрибуції доходу від торговельних операцій у загальний дохід (318 млн. євро) і на який не вплинуло разове стягнення у 162 млн. євро, що мало відношення до амортизації «непомітних активів». Зменшення контрибуції доходу від торговельних операцій у загальний дохід (-502 млн. євро порівняно з попереднім кварталом) і вплив амортизаційних збитків стали більш відчутними у цьому кварталі, чистий прибуток зменшився з 372 млн. євро до 148 млн. євро.

У другому кварталі 2010 р. кредити клієнтам Групи становили 559 млрд. євро (564 млрд. станом на березень 2010 р.), тобто скоротилися, що можна пояснити діяльністю Центру корпоративного бізнесу і ознаками відновлення комерційної діяльності (перш за все, у кількох країнах ЦСЄ і в Центрі комерційного та інвестиційного банкінгу в Німеччині). Пряме фінансування станом на червень 2010 р. становило 577 млрд. євро (порівняно з 593 млрд. євро станом на березень 2010 р.), що свідчить про стабільну динаміку розміщення депозитів і цінних паперів торговельними мережами Групи і про скорочення обсягу інших цінних паперів. Цей спад у першу чергу був спричинений короткостроковими інструментами, які припинили своє функціонування по закінченню одного року (що відповідає тенденції у галузі). Він був тимчасово відшкодований на міжбанківському ринку завдяки скороченню активів і збільшенню кількості викупних угод з іншими банками. Коефіцієнт прямого фінансування кредитів станом на червень 2010 року становив 96,8%, що є доказом збалансованої структури фінансування. Міжбанківське фінансування станом на червень 2010 року становило 35 млрд. євро (21 млрд. євро станом на березень 2010 р.).

Трейдингові активи станом на червень 2010 р. становили 152 млрд., тобто збільшилися порівняно з попереднім кварталом порівняно 138 млрд. євро станом на березень 2010 р. завдяки збільшенню вартості вторинних цінних паперів (+14 млрд. євро порівняно з попереднім кварталом через зміни у справедливій ринковій вартості і збільшення кількості нестійких ринків). Трейдингові активи свідчать про подальший спад, за виключенням вторинних цінних паперів (-1,9% порівняно з попереднім кварталом до рівня 56 млрд. євро на кінець червня 2010 р.).

Загальні активи станом на червень 2010 р. становили 955 млрд. євро і загалом не змінилися порівняно з березнем 2010 р. разом зі структурою балансового звіту, яка зберегла високу якість навіть у складних умовах фінансування. Співвідношення власних і позикових коштів Групи станом на червень 2010 р. становило 22,3, тобто зросло порівняно з 21,6 станом на березень 2010 р., що також пояснюється збільшенням ринкової вартості вторинних цінних паперів і виплатою дивідендів за минулий рік (що відбулося, як і зазвичай, у другому кварталі).

Коефіцієнт основного капіталу першого рівня на кінець червня 2010 р. становив 8,41%, тобто зріс порівняно з попереднім кварталом на 4 базисні пункти у першу чергу завдяки збільшенню активів, зважених на ризики, і нарахуванню дивідендів, що дозволило більш ніж відшкодувати позитивну контрибуцію прибутку у цей період. За другий квартал 2010 р. зважені за ризиком активи зросли на 0,7% порівняно з попереднім кварталом і становили 459,0 млрд. євро завдяки впливу коливань валютного курсу, а також відновленню економічного зростання у деяких регіонах (ЦСЄ, у першу чергу Туреччина, Підрозділ корпоративного та інвестиційного банкінгу в Німеччині). Коефіцієнт капіталу першого рівня становив9,38%, а показник доходності капіталу 12,74%.

На кінець червня 2010 року структура Групи налічувала 161 857 співробітників, що свідчить про подальше скорочення на 6150 осіб порівняно з червнем 2009 р. і на 521 особу порівняно з березнем 2010 р. Зменшення кількості у другому кварталі стосується певних галузей, найбільше скорочення зафіксоване у Підрозділі роздрібного бізнесу, Підрозділі комерційного та інвестиційного банкінгу і корпоративних структурах (Центрі корпоративного бізнесу і Підрозділі глобальних банківських послуг).

Мережа Групи станом на червень 2010 р. налічувала 9578 відділень (9974 у червні 2009 р. і 9637 у березні 2010 р.).

Нижче прикріплені основні показники діяльності Групи, консолідований балансовий звіт і звіт про прибутки, квартальна зміна консолідованого звіту про прибутки та балансового звіту, порівняльний звіт про прибутки у другому кварталі 2009/2010 та основні результати діяльності підрозділів Групи (англійською мовою):

З розрахунку співвідношення загальних активів, за винятком «непомітних активів» та інших нематеріальних активів, (чисельник) і чистого капіталу (включаючи міноритарії), без урахування «непомітних активів» та інших нематеріальних активів, (знаменник)

«Еквівалент повної зайнятості»: у поданих показниках компанії консолідовані на пропорційній основі, включаючи Групу KFS, на 100%.

ДОВІДКА

Укрсоцбанк – український банк з 28-річною історією, що завжди був та залишається одним з лідерів ринку за обсягами активів, кредитних та депозитних портфелів, кількістю клієнтів, відділень та банкоматів.

Укрсоцбанк входить до приватної інвестиційної холдингової групи ABH Holdings S.A. (ABHH) зі штаб-квартирою у Люксембурзі. АВНН має інвестиції у фінансові установи в Україні, Білорусі, Російській Федерації, Казахстані та Нідерландах, а також представництва на Кіпрі та у Великобританії. До активів АВНН в Україні також входить АТ "Альфа-Банк" (Україна).

Наразі група ABH Holdings S.A. проводить консолідацію активів в Україні, що призведе до створення на базі АТ "Альфа-Банк" (Україна) найбільшого приватного банку в країні. Вдалий синтез та синергія двох фінустанов групи сприятиме підвищенню рівня технологій, якості сервісу для клієнтів, а також зниженню вартості та розширенню спектру послуг.


Соціальні мережі:

facebook.com


 

Прес-служба Укрсоцбанк

Телефон: 0 800 3000 90
Назад

Інтернет-банкінг
Фізичним особам
Юридичним особам
Відділення та банкомати
Контакти
0 800 3000 90 0 800 3000 90
0 800 3000 90 0 800 3000 90
Підтримка

Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

Номер для дзвінків з мобільного в межах України для абонентів Vodafone, Київстар та lifecell.

Тарифікація згідно з тарифним планом абонента.

Послуга Сallback для дзвінків з мобільного.

Дзвінки по Україні та з-за кордону за стандартними тарифами.

Курси застосовуються на дату фактичного списання коштів з рахунку та є наближеними до курсу банку при блокуванні необхідної суми на момент здійснення операції.
Спочатку вказана валюта карткового рахунку, далі - валюта розрахунку з платіжною системою.
Оцінка якості обслуговування

Зворотній зв'язок

Виникли запитання, пропозиції, зауваження?

Ми цінуємо співпрацю з Вами. Для того щоб поділитись своїми пропозиціями, зауваженнями, поставити запитання, будь ласка, заповніть форму зворотнього зв’язку, подану нижче або зателефонуйте до Контакт-центру АТ "Укрсоцбанк" за номером 0 800 5000 20 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні).

Я хочу отримувати інформацію про нові послуги Банку, акції та розіграші.

Поля є обов'язковими до заповнення