CLOSE
At a glance
Investors
Mission & values
Press & Media
Business model
Careers
Ukrsotsbank Worldwide
Ukrsotsbank Factsheet
Підтримка Друкувати Додати до улюбленного

UniCredit Group: затверджено консолідовану звітність за перший квартал 2010 року: чистий прибуток становив 520 млн. євро

27.05.2010

UniCredit Group оприлюднила фінансові результати за перший квартал 2010 року: чистий прибуток становив 520 млн. євро, тобто зріс порівняно з попереднім кварталом і аналогічним періодом у минулому році. Стабільна прибутковість, резерви на покриття можливих втрат із кредитів зменшилися

  • Частка чистого прибутку Групи становила 520 млн. євро, що на 40,1% більше порівняно з попереднім кварталом і на 16,5% більше порівняно з аналогічним періодом у минулому році.
  • Операційний дохід становив 6806 млн. євро, що на 5,6% більше порівняно з попереднім кварталом і на 3,7% більше порівняно з аналогічним періодом у минулому році; квартальна тенденція свідчить про зростання чистого комісійного доходу і стабілізацію чистого відсоткового доходу, при цьому дохід від торговельних операцій зріс більш ніж у три рази порівняно з IV кварталом 2009 року.
  • Операційні видаткистановили 3878 млн. євро, коефіцієнт відношення витрат до доходів покращився порівняно з попереднім кварталом і аналогічним періодом у минулому році і становив 57,0%.
  • Операційний прибуток становив 2928 млн. євро, що на 10,9% більше порівняно з попереднім кварталом і на 6,9% більше порівняно з аналогічним періодом у минулому році.
  • Резерви на покриття можливих втрат із кредитів продовжили зменшуватись до 1791 млн. євро, при цьому вартість ризиків зменшувалась три квартали поспіль і становила 127 б п., що на 37 б п. менше за максимальний показник у II кварталі 2009 року.
  • Згідно зі структурою балансового звіту,акціонерний капітал (чисті нематеріальні активи) в розрахунку на одну акцію продовжував зростати, коефіцієнт капіталізації продовжував покращуватись і становив 21,6.
  • Коефіцієнт достатності капіталу першого рівня становив 8,45%, по суті без змін порівняно з попереднім кварталом.

Рада директорів Групи UniCredit затвердила консолідовану звітність Групи за перший квартал 2010 р., відповідно до якої частка чистого прибутку Групи становила 520 млн. євро, тобто зросла порівняно з попереднім кварталом (на 40,1%) і з аналогічним періодом у минулому році (на 16,5%). Загальна сума фінансового ризику Групи UniCredit стосовно державних облігацій Греції, Іспанії, Ірландії та Португалії станом на 31 березня 2010 становила приблизно 16 млрд. євро. Bank of America Merrill Lynch та UniCredit Corporate & Investment Banking Division будуть спільно досліджувати стратегічні варіанти максимізації загальної вартості утримання клієнтів Pioneer.

У першому кварталі 2010 року відбулася консолідація таких позитивних чинників, які мали місце у попередніх кварталах: зростання чистого комісійного доходу, стабілізація чистого відсоткового доходу, зменшення резервів на покриття можливих втрат із кредитів. Для цього кварталу також характерне відчутне зростання показників чистих торговельних операцій, хеджингових операцій і справедливої ринкової вартості, які збільшилися майже втричі порівняно з попереднім кварталом.

Операційний дохід у першому кварталі 2010 року зріс на 5,6% порівняно з попереднім кварталом і становив 6806 млн. євро, при цьому основні показники залишалися стабільними. Відбулося також зростання на 3,7% порівняно з аналогічним періодом у минулому році.

У першому кварталі 2010 року чистийвідсотковий дохід становив 3917 млн. євро, що менше порівняно з 4650 млн. євро у першому кварталі 2009 року, але майже відповідає показнику четвертого кварталу 2009 року, який становив 4017 млн. євро.

Чистий комісійний дохід у першому кварталі 2010 року надалі поступово зростав порівняно з попереднім кварталом (на 2,6%) і з аналогічним періодом у минулому році (на 17,5%) і становив 2169 млн. євро. Як і в попередньому кварталі, збори і комісії з управлінь активами, депозитаріїв та відомств, а також інші комісії зросли порівняно з попереднім кварталом (на 6,1% і 0,2% відповідно). Станом на 31 березня 2010 року обсяги активів, керованих підрозділом Управління активами Групи, становили 185,3 млрд. євро, тобто зросли на 5,5% порівняно з попереднім кварталом і засвідчили позитивну тенденцію чистого продажу.

Дохід від чистих торговельних, хеджингових операцій і справедливої ринкової вартості у першому кварталі 2010 року становив 560 млн. євро, тобто значно зріс порівняно з 151 млн. євро у четвертому кварталі 2009 року і -94 млн. євроза аналогічний період у минулому році. Відмінних квартальних показників вдалося досягти завдяки постійному зростанню надходжень від фіксованого доходу і валютних операцій на ринках.

Чистий дохід від інших операцій становив 99 млн. євро, що узгоджується з показником аналогічного періоду у минулому році, який становив 105 млн. євро.

Операційні видатки у першому кварталі 2010 року становили 3878 млн. євро, порівняно з 3803 млн. євро у четвертому кварталі 2009 року і 3822 млн. євро у першому кварталі 2009 року. Показник зріс порівняно з попереднім кварталом на 2% в результаті дії факторів валютного курсу й географії присутності (зростання на 1,2% при постійному валютному курсі й географії присутності), змінних операційних затрат і зменшення відшкодування видатків (які особливо зросли у четвертому кварталі 2009 року). Без врахування цих показників, операційні видатки зменшилися на 0,9% порівняно з попереднім кварталом.

У першому кварталі 2010 року видатки на заробітну плату становили 2322 млн. євро, порівняно з 2277 млн. євро у попередньому кварталі і 2296 млн. євро за аналогічний період у минулому році. Квартальна тенденція зростання на 1,3% порівняно з попереднім кварталом, за винятком фактору валютного курсу і на постійній основі з урахуванням географії присутності, пояснюється виключно змінними показниками (резерви на можливі змінні компенсації і витрати, пов’язані зі скороченням штату). Без врахування зазначених показників тенденція становить -0,3% порівняно з попереднім кварталом.

Інші адміністративні видатки, за винятком відшкодування видатків, досягли 1240 млн. євро у першому кварталі 2010 року (порівняно з 1176 млн. у четвертому кварталі 2009 року і 1226 млн. євро у першому кварталі 2009 року). Квартальні зміни відбулися головним чином в результаті дії факторів валютного курсу й географії присутності, а також зменшення відшкодування видатків на 44 млн. євро (без урахування цих показників, відбулося зростання порівняно з попереднім кварталом на 0,7%).

Видатки на амортизацію, знецінювання й ушкодження матеріальних і нематеріальних активів у першому кварталі 2010 року становили 317 млн. євро, порівняно з 351 млн. євро у четвертому кварталі 2009 року і 301 млн. євро у першому кварталі 2009 року.

Коефіцієнт відношення видатків до доходів у першому кварталі 2010 року зменшився порівняно з попереднім кварталом (-2,0 п п.) і аналогічним періодом у минулому році (-1,3 п п.) і становив 57,0%.

Операційний прибуток у першому кварталі 2010 року становив 2928 млн. євро, тобто явно зріс порівняно з четвертим кварталом 2009 року (+10,9%) і першим кварталом 2009 року (+6,9%).

Резерви на можливі ризики й збитки досягли загалом 156 млн. євро, що становить помітне зменшення в порівнянні з 231 млн. євро у попередньому кварталі і 68 млн. євро у першому кварталі 2009 року.

Чисті збитки у зв’язку з неповерненням кредитів та резервами на видатки по гарантіях і зобов’язаннях у першому кварталі 2010 рокустановили 1791 млн. євро, що узгоджується з низхідною тенденцією, яка була характерна для двох попередніх кварталів (четвертий квартал 2009 року: 2068 млн. євро; третій квартал 2009 року: 2164 млн. євро; другий квартал 2009 року: 2430 млн. євро). Вартість ризику становила 127 базисних пунктів, тобто знизилася на цілих 37 базисних пунктів у порівнянні з максимальним показником у другому кварталі 2009 року.

Обсяг проблемних кредитів на кінець березня 2010 склав 60,1 мільярда євро, збільшення склало 4,3% у порівнянні з попереднім кварталом (трохи менше ніж +9,2% у порівнянні з минулим кварталом, зафіксоване в четвертому кварталі 2009 року, без урахування впливу пені за прострочений платіж у Польщі). Загальний обсяг прострочених кредитів (найбільш ризикова категорія) зріс на 4,2% у порівнянні з минулим кварталом, у той час як зростання у менш ризикових категоріях уповільнилося (4,5% у порівнянні з минулим кварталом проти +20,1% у порівнянні з минулим кварталом у четвертому кварталі 2009 року, без урахування скасування пені за прострочений платіж у Польщі).

Рівень виплат за проблемними кредитами у березні 2010 становив 46,5% (підвищився в порівнянні з 46,1%, зафіксованими в грудні 2009 р.), що відображає 61,7% покриття прострочених кредитів (61,3% у грудні 2009) і 26,5% покриття інших проблемних кредитів (26,0% у грудні 2009 р.).

Інтеграційні видатки в першому кварталі 2010 року склали 6 мільйонів євро, що порівняно з вивільненням 63 мільйонів євро у попередньому кварталі, але менше в порівнянні з 67 мільйонами євро витрат, зафіксованими за той самий період у 2009 році.

Чистий інвестиційний дохід загалом склав 68 мільйонів євро в першому кварталі 2010 р., істотно знизившись у порівнянні з попереднім кварталом (-68.4%) і покращившись у порівнянні з чистим збитком у 32 мільйони євро, зафіксованим у першому кварталі 2009 р. Квартальний результат обумовлений рядом факторів і відображає капітальний збиток у 72 мільйони євро від продажу частки в Generali, що було більш ніж відшкодовано за іншими статтями (перш за все, реалізація інших часток у фондах нерухомості).

Прибутковий податок за звітний період склав 403 млн євро в першому кварталі 2010 р. в порівнянні з 123 мільйонами євро у попередньому кварталі і з 334 мільйонами євро за аналогічний період попереднього року. Податкова ставка в першому кварталі 2010 склала 38,6% у порівнянні з 36,3%, зафіксованими за аналогічний період попереднього року.

Виплати міноритарним акціонерам склали в цілому 63 мільйони євро в першому кварталі 2010 р., що відповідає показнику попереднього кварталу, але нижче у порівнянні з 76 млн. євро за перший квартал 2009 р.

Вплив розподілу купівельної ціни поступово знижується, досягнувши -58 мільйонів євро в порівнянні з -63 мільйонами євро в четвертому кварталі 2009 і -65 мільйонами євро в першому кварталі 2009 р.

У першому кварталі 2010 р. частка чистого прибутку Групи досягла 520 мільйонів євро, збільшившись на 40,1% в порівнянні з попереднім кварталом (прибуток досяг 371 мільйона євро в четвертому кварталі 2009 р.) і на 16,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (у першому кварталі 2009 р. прибуток становив 447 мільйонів євро).

Загальні активи в березні 2010 р. склали 949 мільярдів євро (929 мільярдів у грудні 2009 р.), збільшившись у порівнянні з попереднім кварталом на 2,2% і знизившись у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 7,7%. Кредити клієнтам, в основному, не змінилися, у той час як трейдингові активи зросли завдяки підвищенню ринкової вартості вторинних цінних паперів. Без урахування вторинних цінних паперів трейдингові активи в березні 2010 року досягли 57 мільярдів євро, що є зниженням у порівнянні з минулим кварталом на 3,5%. Міжбанківське фінансування знизилося ще на 8 мільярдів євро в порівнянні з четвертим кварталом 2009 року (і на 61 мільярд євро в порівнянні з аналогічним періодом минулого року) до 21 мільярда євро.

Співвідношення власних і позикових коштів Групи відображає подальше поліпшення в першому кварталі 2010 р., досягнувши 21,6, що є падінням на 0,5 у порівнянні з 22,1, зафіксованим у грудні 2009 (попередні дані збільшення капіталу, анонсовані 29 вересня 2009 р. і доповнені в лютому 2010 р.). Вартість чистого матеріального капіталу в перерахунку на акцію також покращилася: в березні 2010 вона склала 2,03 євро, що вище рівня грудня 2009 р. (без урахування впливу приросту капіталу).

Коефіцієнт достатності капіталу першого рівня в березні 2010 р. досягнув 8.45%, залишившись в основному без змін у порівнянні з 8,47%, зафіксованими в грудні 2009 р. (попередні дані про приріст капіталу, анонсовані 29 вересня 2009 р. та доповнені в лютому 2010 р.), з позитивною часткою прибутку, отриманою за цей період, скомпенсованою за рахунок наростання дивідендів і збільшення зважених за ризиком активів.

Зважені за ризиком активи трохи збільшилися (на 0.8% у порівнянні з попереднім кварталом до 456 мільярдів євро), перш за все, завдяки зростанню в регіоні ЦСЄ, зумовленого впливом змін валютного курсу.

На кінець березня 2010 організація Групи складалася зі штату співробітників, що нараховував 162 378 чоловік³ , що вказує на додаткове скорочення 2683 за грудень 2009 року і 8353 — за березень 2009 року. Скорочення за квартал перш за все обумовлено скороченнями в Західній Європі (-1862 у порівнянні з попереднім кварталом) і в централізованих підрозділах Групи (-548), тоді як зменшення на 273 людини в регіоні ЦСЄ перш за все пов’язано з подальшим зниженням в Україні і в Казахстані, що було частково компенсовано відновленим зростанням в інших країнах (головним чином, в Туреччині і в Польщі).

На кінець березня 2010 мережа Групи складалася з 9637 відділень (9799 у грудні 2009 року і 10 131 у березні 2009 року).

___________

З розрахунку співвідношення загальних активів, за винятком «непомітних активів» та інших нематеріальних активів, (чисельник) і чистого власного капіталу (включаючи міноритарії), без урахування «непомітних активів» та інших нематеріальних активів, (знаменник).

Розраховано як чистий капітал без «непомітних» та нематеріальних активів/загальна кількість акцій.

«Еквівалент повної зайнятості»: у поданих показниках компанії консолідовані на пропорційній основі, включаючи Групу KFS, на 100%.

ДОВІДКА

Укрсоцбанк – український банк з 28-річною історією, що завжди був та залишається одним з лідерів ринку за обсягами активів, кредитних та депозитних портфелів, кількістю клієнтів, відділень та банкоматів.

Укрсоцбанк входить до приватної інвестиційної холдингової групи ABH Holdings S.A. (ABHH) зі штаб-квартирою у Люксембурзі. АВНН має інвестиції у фінансові установи в Україні, Білорусі, Російській Федерації, Казахстані та Нідерландах, а також представництва на Кіпрі та у Великобританії. До активів АВНН в Україні також входить АТ "Альфа-Банк" (Україна).

Наразі група ABH Holdings S.A. проводить консолідацію активів в Україні, що призведе до створення на базі АТ "Альфа-Банк" (Україна) найбільшого приватного банку в країні. Вдалий синтез та синергія двох фінустанов групи сприятиме підвищенню рівня технологій, якості сервісу для клієнтів, а також зниженню вартості та розширенню спектру послуг.


Соціальні мережі:

facebook.com


 

Прес-служба Укрсоцбанк

Телефон: 0 800 3000 90
Назад

Інтернет-банкінг
Фізичним особам
Юридичним особам
Відділення та банкомати
Контакти
0 800 3000 90 0 800 3000 90
0 800 3000 90 0 800 3000 90
Підтримка

Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

Номер для дзвінків з мобільного в межах України для абонентів Vodafone, Київстар та lifecell.

Тарифікація згідно з тарифним планом абонента.

Послуга Сallback для дзвінків з мобільного.

Дзвінки по Україні та з-за кордону за стандартними тарифами.

Курси застосовуються на дату фактичного списання коштів з рахунку та є наближеними до курсу банку при блокуванні необхідної суми на момент здійснення операції.
Спочатку вказана валюта карткового рахунку, далі - валюта розрахунку з платіжною системою.
Оцінка якості обслуговування

Зворотній зв'язок

Виникли запитання, пропозиції, зауваження?

Ми цінуємо співпрацю з Вами. Для того щоб поділитись своїми пропозиціями, зауваженнями, поставити запитання, будь ласка, заповніть форму зворотнього зв’язку, подану нижче або зателефонуйте до Контакт-центру АТ "Укрсоцбанк" за номером 0 800 5000 20 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні).

Я хочу отримувати інформацію про нові послуги Банку, акції та розіграші.

Поля є обов'язковими до заповнення